top of page
unnamed_edited.jpg

BENI TANIYIN

2016 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünden onur derecesi ile mezun oldum. Lisans dönemim boyunca Fransız Lape Hastanesi, Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi, Prof. Dr. Mazhar Osman Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Zorlu Holding gibi çeşitli yerlerde çok öğretici ve kıymetli stajlar yaptım. Bu stajlarda anksiyete bozuklukları, alkol-madde bağımlılığı, duygudurum bozuklukları ve kişilik bozukluklarından muzdarip kişilerle çalışma fırsatım olmuştur. 

Yüksek lisansımı  İstanbul Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünün yetişkin alt dalında yüksek onur derecesi ile tamamladım ve "Sosyal Medyanın Yeme Tutumu, Duygusal Yeme ve Beden Algısı Üzerine Etkisi" tezimle klinik psikolog unvanını almaya hak kazandım. Yüksek lisans eğitimim devam ederken Moodist Hastanesinde klinik stajımı yaptım ve Maya Vakfında bir sene boyunca gönüllü psikolog olarak toplumdaki dezavantajlı gruplarla çalışma fırsatı buldum ayrıca çocuklara uygulanabilecek psikososyal destek aktiviteleri, sanat terapileri konularında deneyim kazandım.

Ayrıca Kognitif Davranış Terapileri Derneği'nden Avrupa Davranış ve Kognitif Terapileri Birliği (European Association for Behaviour and Cognitive Therapies – EABCT) standartlarında dört sene süren Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi ve süpervizyonu alarak Psikoterapist unvanı almaya hak kazandım.

Terapi ve süpervizyon eğitimimin yanı sıra Okan Üniversitesi yüksek lisans kapsamında CBT Istanbul'un kurucusu Emel Stroup'tan ve Dr. Klinik Psikolog Burcu Sevim'den dörder ay süren süpervizyon almış olup bu doğrultuda seanslarımda Bilişsel Davranışcı Terapi ekolü ile çalışmaktayım.

MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri), SCL 90-R, PANSS, Standardize Mini Mental Test, Bender-Gestalt Testi (Çocuklar İçin), Ankara Gelişim Envanteri, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, PeaBody Kelime Resim Testi, Bir İnsan Çiz Testi, Minimental Test, Kent EGY Zeka Testi , Porteus Labirent Testleri uygulayıcı sertifikalarına sahibim.

Sertifikalar

2015 Psikolojik Testler Eğitimi , Apamer , Bakırköy.

İletişime Geçin
Hakkımda : Hakkımda
bottom of page